Daily Archives: 12/06/2013

Thiên Ma – Đệ ngũ thập thất chương

Đệ ngũ thập thất chương: Thần thú Thanh Long
 Edit by Hà Đoàn
Thanh Long siêu bà tám xuất hiện ^^

Thanh Long siêu bà tám xuất hiện ^^

“Cẩu nô tài, ngươi nói cái gì? !” Không ngờ lời này lại bị thiếu niên ngồi trên lưng ngựa kia nghe thấy được, thiếu niên giận tím mặt, vung roi ngựa trong tay lên đánh về phía này.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: